Іларіонівська філія І-ІІ ступенів КОНЗ "Іларіонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Іларіонівської селищної ради

 

Адміністрація та педагогічний колектив філії

Основні принципи управління

 

·       Гуманізації, який забезпечує орієнтацію на особистість учня як головного суб'єкта навчання і виховання;

·       Диференціації, який досягається шляхом орієнтації індивідуально-творчий характер діяльності, оптимального задоволення реальних потреб учнів за допомогою варіювання змісту і форм навчання;

·       Індивідуалізації - навчання через активне залучення учнів до розробки програм індивідуального росту;

·       Інтеграції - передбачає органічний зв'язок освіти із загальнокультурним розвитком;

·       Системності - неперервність процесу навчання й виховання;

·       Перспективності - забезпечення випередження в змісті навчання відповідно до сучасних потреб суспільної практики;

·       Розвивального навчання , який потребує психолого-педагогічне проектування та організацію ситуації загального соціально-культурного контексту, який би забезпечував прогресивний соціальний розвиток учня в умовах, що діалектно поєднують навчання й виховання;

·       Психологізації, що передбачає переорієнтацію навчання й виховання з фронтально авторського на особистісно зорієнтоване;

·       Науковості, тісного зв'язку з наукою в усіх сферах діяльності закладу освіти, використання й упровадження наукових теорій і розробок у методичну практику.